Pre domovy sociálnych služieb

V oblasti sociálnych služieb sme špecialistami na riešenie interiéru, hlavne na dodávku kvalitných ochranných, bezpečnostných a interiérových prvkov, ktoré spĺňajú nejvyššie nároky na čistiteľnosť a bakteriálnu bezpečnosť pre Domovy s ošetrovateľskou službou, Domovy seniorov, Ústavy pre ľudí so zdravotným a iným postihnutím. Snažíme sa užívateľom našimi výrobkami pomôcť v bežnom živote.  Náš sortiment tvorí ucelený systém na seba nadväzujúcich prvkov a komponentov.

Prednosťou je možnosť dodania komplexného riešenia, takže zákazník ušetrí čas aj financie. Kladieme mimoriadny dôraz na remeselné prevedenie a našim zákazníkom vždy ponúkame to najefektívnejšie riešenie a to tak z pohľadu realizačného, ako aj finančného.

 

Materiály pre domovy sociálnych služieb

Acrovyn®

Odolná a dizajnová antibakteriálna alebo baktericídna ochrana stien – nástenné pláty, bezpečnostné a nárazové madlá, kryty rohov a nárazové zvodidlá.

Acrodoors®

Odolné a dizajnové antibakteriálne dvere, vrátane protipožiarnych. Bezbariérové riešenie.

Acrocabinet

Odolný a ľahko čistiteľný nábytok pre domovy sociálnych služieb.

inOffice

Dizajnová rada nábytku pre vybavenie izieb a kuchyniek.                Riešenia na mieru pre maximálne využitie miesta.

Poradenstvo

Odborná projekčná, inžinierska a poradenská činnosť.

Naše realizácie

ZSS Kalná nad Hronom

ZSS Kalná nad Hronom

V apríli 2022 sme dodali a nainštalovali ochranné prvky do novej ZSS Kalná nad Hronom. Farebné odlíšenie poschodí uľahčí orientáciu v budove nielen klientom, ale aj návštevám. Súčasťou dodávky bolo...

Naša vízia

  • Upevniť pozíciu jednotky v obore
  • Naďalej obsluhovať český a slovenský trh
  • Svoje úspechy zakladať na dobrých vzťahoch s obchodnými partnermi
  • Budovať tím skúsených profesionálov
  • Byť naďalej lídrom v oblasti kvality a inovácií
  • Neustále rozvíjať portfolio výrobkov a služieb

Informácie k portfóliu

Sme špecialisti na riešenie interiérov so zvýšenými nárokmi na čistotu, od unikátnej ochrany povrchov až po špeciálny nábytok. Vysokú kvalitu realizácie zaručujú dlhoročné skúsenosti, moderné výrobné technológie a certifikované výrobky vo vysokej kvalite.

Našou silnou stránkou je moderný dizajn a komplexnosť riešení od návrhu až po realizáciu.

rokov skúseností

spokojných zákazníkov